De vlag

vlagVan oudsher is de vlag voor legereenheden het punt daar waar de Koning zich bevond. Het was datgene waarvoor ze streden

Het was een baken in de strijd waarvoor men wilde vechten. De vlag stond symbool voor de inspiratie en motivatie die de manschappen nodig hadden om hun doelen te bereiken. Namelijk, zolang de vlag stond was de Koning strijdbaar.

In het bedrijfsleven hebben we natuurlijk geen vlag en geen Koning. Maar er is wel iets dat medewerkers nodig hebben om hun doelen te bereiken. Inspiratie en Motivatie. Als manager of leidinggevende is het je taak om bij te dragen aan deze twee zaken. Hoe zorg je er voor dat je personeel gemotiveerd is, dat ze die extra stap willen zetten om voorwaarts te gaan. Om, zeg maar, de overwinning te behalen.

Mijn achtergrond als onderofficier bij de Koninklijke Landmacht heeft mij meerdere malen geconfronteerd met het feit dat personeel niet altijd beschikt over de juiste intrinsieke motivatie om hun taken uit te voeren.  Echter om een en ander te bewerkstelligen kon ik altijd terug vallen op de 3 peilers van de onderofficier die voor mij als “vlag” altijd rechtop stonden.

Vakman, Leider en Instructeur.

Ik ben een vakman     : Ik zorg er voor dat ik de taak die ik uit moet voeren tot in de puntjes beheers. Mensen stellen sneller vertrouwen in je, wanneer ze zien dat je de jouw toebedeelde taak goed beheerst.

 Ik ben een leider         : Ik geef altijd het goede voorbeeld (Lead by example). Dat ze altijd beschikken over de juiste middelen om hun taak uit te voeren. Dat jeze aanspreekt op hun gedrag, zowel positief als negatief. Hetaansporen van mensen om het beste uit zichzelf te halen. Dat kan zowel in woord als in daad.

 Ik ben een instructeur : Ik zorg er voor dat ik mijn mensen kan trainen in het uitvoeren van hun taak. Maar ook dat ik ze de tools aanreik om zelf beter te worden.

Er zijn 1001 modellen die verschillende leiderschapstijlen uitleggen en promoten. En al die modellen zijn zowel goed als fout. Elk model is uitlegbaar op een andere manier door een ander persoon. Uiteindelijk moet je zelf de beste manier bedenken om je mensen te bereiken en zijn alle modellen niet meer dan hulpmiddelen. Neem de drie bovenstaande peilers mee als hulpmiddel en laat deze je sterker maken als leider.

Als leidinggevende kun je er voor zorgen dat je personeel de motivatie heeft om te excelleren in hun werk, puur door je eigen houding. Zorg ervoor dat wanneer ze opkijken jij als leider hun “vlag” bent.

Jeroen Bogaers

Bovenstaande tekst is geheel op persoonlijke titel geschreven en geeft niet per definitie de mening van Sasdive weer.