Om te managen moet je kunnen leidinggeven!

Om te managen moet je kunnen leidinggeven!

Management en leidinggevenRuim een jaar geleden alweer schreef ik een blog Topmanager over de manier van managen en leidinggeven “vandaag de dag” En nog steeds verbaas ik me over de manier van leidinggeven binnen organisaties. Maar ook het managen verbaast mij.

Als ik in het woordenboek zoek op de term managen staat daar: “leiden – besturen”. Is dat nu echt wat managers doen vandaag? Ik ervaar alleen maar korte termijn acties. Want de cijfers en bijbehorende omzet is het enige wat telt. Natuurlijk moet je als bedrijf omzet blijven scoren. Zonder geld is het lastig leven, maar de focus die we met zijn allen op dat geld hebben lijkt haast wel de overhand te krijgen. Nou ja lijkt….

Door mijn eerdere blog heb ik geleerd dat er een onderscheid nodig is in Leidinggeven en Manager zijn. Toch lopen deze wel heel erg door elkaar. Een manager die probeert leiding te geven op basis van zijn werk als manager. En leiders die een poging doen tot managen. Allebei heb je ongetwijfeld nodig. Dus wat versta ik dan onder managen? Nou kijken naar het groter geheel, zowel op de lange als op de korte termijn. Waar gaat de organisatie heen? Welke doelstellingen moeten er behaald worden? Welke inzet is daarvoor nodig? Enz.
Wil je kunnen leidinggeven is het goed om te weten waar de manager heen wilt, dus zal je dat beeld duidelijk moeten krijgen. Maar je moet ook in staat zijn om dat beeld over te brengen en duidelijk te krijgen aan die mensen aan wie jij leiding geeft! Dus de complete overview zo wegzetten dat het klein en duidelijk wordt voor de mensen die het uiteindelijke werk doen. Wat dan voor mij weer duidelijk maakt is dat je als leidinggevende je mensen moet kennen en weten wat hen bezig houdt, maar ook hoe jij er voor kan zorgen dat je mensen het werk doen in de top van hun kunnen. Dus heb je iemand in dienst die juist heel goed is in contact maken met klanten vanuit de behoefte van de klant en de drijfveren van de klant…helpt het dan om daar alleen maar over cijfers en omzet te gaan praten?

Ik heb het meegemaakt met mensen in mijn omgeving die alleen maar bezig waren met scoren, cijfers en omzet. Waarom? Omdat de baas daar resultaat in wilde zien. Vervolgens heb ik ze uitgedaagd om die scoringsdrang los te laten en te gaan doen waar ze nu echt goed in zijn, namelijk contact leggen met de klant en zijn/haar behoefte voorop te stellen. En wat er aansluitend gebeurde vond ik zo mooi…de scores gingen ineens omhoog.

Dus als ik nu vertel dat als je doet wat je altijd deed, je dan ook krijgt wat je altijd kreeg….

In sommige organisaties is de verhouding tussen leidinggeven en manager zijn erg groot. Laat een ieder dan gerust doen waar hij/zij goed in is! Maar in de wat kleinere bedrijven kan je pas managen als je kan leidinggeven!
In een kleinere organisatie zal het management niet alleen managen, maar ook moeten leidinggeven. Een situatie die ervoor kan zorgen dat je in een spagaat zit, want je hebt een doel voor ogen waar de organisatie heen moet. Dus dat betekent een langere termijn planning en de bijbehorende omzetdiagnose die gewaarborgd moet worden. Dus bestaat de kans dat je daar je focus op legt, maar vergeet niet dat je ook moet leidinggeven. Jouw mensen moeten jouw plannen uitvoeren. Dit betekent volgens mij dat je bewust moet zijn van het uiteindelijke doel, maar ook bewust nadenken wie van jouw mensen dit gaat uitvoeren op de manier zoals dat hij/zij dat kan. Je moet dus in staat zijn om jouw verhaal zo te vertellen dat de ander het gaat doen. Sommige mensen kan je prima vertellen dat ze moeten scoren, maar een ander loopt daar niet warm van. Dus is het van belang om te weten waarmee je die medewerker triggert! Hoe doe je dat? Door je in te leven in “je klant”, lees je medewerker.

LeidinggevenNet als in de eerder blogs: Hoe trek jij je klant over de streep en Hoe trek jij je interne klant over de streep kijk ik hier ook weer naar de persoon met wie ik te maken heb. Wil ik dat mensen voor mij gaan lopen? Dan moet ik toch echt voor hen gaan lopen! Niet alleen maar vertellen wat ik belangrijk vind (managen), maar inhaken op wat voor de medewerker belangrijk is (leidinggeven). Iets vertelt me dat we dan resultaat gaan boeken.
Je klanten, je collega’s en je mensen zijn vandaag de dag niet meer voor je te winnen door alles te vertellen en op te leggen. Die tijden zijn voorbij! Wil je ze over de streep trekken?
“Verkoop” dan op basis van de behoefte van de ander!!!

Reageer en Inspireer!

Getagd met , , , , , , , , , , , ,

4 Comments on “Om te managen moet je kunnen leidinggeven!

 1. Er zijn duizend en een modellen die omschrijven hoe leiding geven werkt.
  De belangrijkste uitleg zoals ik hem kan geven. En waar men in het bedrijfsleven vaak aan voorbij gaat door alle dollar tekens is: Het bewust beïnvloeden van het gedrag om samen de gestelde doelen te bereiken.

  • Bewust beïnvloeden of samen kijken hoe je de gestelde doelen kan behalen?

 2. Beide.
  Ik als leidinggevende zet de te behalen doelen uit. Daar waar mogelijk kun je kijken of je samen de gestelde doelen kan bereiken.
  Beinvloeding door het “belonen” van positief gedrag.Of beinvloeding van het gedrag door “straffen” (niet te letterlijk hoor)
  Wanneer je een medewerker het vertrouwen geeft om mee te denken over hoe we die doelen gaan bereiken beinvloed je zijn gedrag. Hij/zij zal zich bijvoorbeeld gewaardeerd voelen en daardoor een een extra stap willen zetten.
  De medaille heeft ook een keerzijde. Wanneer een medewerker niet het gedrag vertoont wat ik als leidinggevende wil zien. Houdt dat in dat het behalen van de gestelde doelen lastiger wordt. Hij zet zich niet voor de volle 100% in.Waarom doet hij dat. Werkdruk te hoog, zit niet lekker in zijn vel, etc etc.
   

 3. Overigens,
  Het plaatje bij het artikel omschrijft het mooi. Het is het inspireren van mensen om ze dingen te laten doen die ze gedacht hadden nooit te doen.
  Maar wat daar voor staat klopt kun je er ook aan toe voegen. Een goed leider zorgt er ook voor dat mensen juist dingen doen die ze eigenlijk niet willen doen. Omdat hun opleiding en training ze in staat stelt om die dingen te doen. Maar ook omdat ze vertrouwen in hun leider hebben, dat deze goed voor ze zorgt. En omdat er na de minder leuke dingen ook altijd weer leuke dingen komen.